DIN LEVERANDØR AV RENHOLDTJENESTER 

MED OSS SKAL DET VÆRE
RASKT & ENKELT

Hvorfor burde du velge oss?

Vi benytter svanemerkede
eller  tilsvarende produkter


Miljø er viktig for oss, derfor benytter vi miljøvennlige produkter som er ekstra skånsomme mot miljøet!

Norge er et vakkert land

Vi ønsker å beholde det slik og er derfor med på å gjøre Norge grønnere.
Vi forsøker å unngå bruk av bil, våre ansatte benytter primært kollektivtransport. 
Der bil er nødvendig benyttes det så langt som mulig nullutslippbiler.